Welcome, Guest! Sign Up RSS

 


MIKÄ IHMEEN KESTÄVYYSVAJE?
(eli kuinka meitä huijataan)

Niinpä. Mikä ihmeen kestävyysvaje? Asiaa pitäisi luultavasti kysyä Raimo Sailakselta, joka MOT:n selvityksen mukaan lanseerasi tämän termin suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun vuonna 2006 puhuessaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan seminaarissa. Tätä täydellisen ympäripyöreää, mutta totisesti uhkaavan kuuloista termiä valtamediamme on sittemmin ansiokkaasti ja kritiikittä vaalinut. 

 
On hyvä kerrata hieman asian taustoja. Raimo Sailakselta kysyttäessä julkisen talouden kestävyysvaje on seurausta milloin silmittömästä tuhlaamisesta, milloin suurten ikäluokkien vanhenemisesta, milloin suomalaisten työläisten liian korkeista palkoista. Totuus on kuitenkin hieman toinen. Ensinnäkin työn teettäminen Suomessa on Pohjoismaihin ja muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna halpaa, ja jopa halvempaa kuin kotimaisen elinkeinoelämän mallimaassa Saksassa. Työn sivukulut ovat jo alle EU:n keskiarvon ja työläisten irtisanomissuoja OECD-maiden heikoimpia. Työn tuottavuus on Suomessa ollut jo vuodesta 2011 lähtien sekä Saksaa että Ruotsia edellä. Kaiken lisäksi kotimaiselle teollisuudelle tarjottava, tavallisista kuluttajahinnoista poiketen täysin verovapaa sähkö on Balkania lukuunottamatta Euroopan halvinta. Puitteet ovat siis erinomaisessa kunnossa teollisuuden näkökulmasta katsottuna. Eikä sovi myöskään unohtaa 170 miljardiin euroon (2014) kasvaneita työeläkevarojamme, joista useimmat EU-maat voivat vain haaveilla. Lisäksi julkisen velkamme osuus kokonaisvelasta on poikkeuksellisen pieni, ja kuten Aalto-yliopiston kansantalouden professori Pertti Haaparanta vielä muistuttaa, hallituksemme peräänkuuluttama, järjenvastainen "tuottavuusloikka" on jo loikattu - olemattomin tuloksin. Miksi lyödä päätä seinään yhä uudestaan?
 
Yhteisestä, julkisen sektorin leikkauksia painottavasta EU-talouspolitiikasta johtuen hallituksemme yhdessä mentorinsa EK:n kanssa pyrkii nyt maalaamaan sellaisia uhkakuvia, joita emme voisi ylittää muuten kuin romuttamalla hyvinvointiyhteiskuntamme täysin; yksityistämällä terveydenhuollon, normalisoimalla pienen tulotason osa-aika- ja pätkätyöllisyyden, sekä romahduttamalla heikkoa vientiä kompensoivan kansalaisten ostovoiman entistä pahemmin "leikkaamalla" ensialkuun 20 000 kuntatyöntekijää, jäädyttämällä palkat, leikkaamalla lomat, lomarahat sekä puolittamalla ylityökorvaukset, orjuuttamalla työmarkkina- tai toimeentulotukea saavat ihmiset hoitamaan palkatta kunnilta jäävät työt, viemällä miljarditolkulla varoja vanhuksilta, vammaisilta ja mielenterveysongelmaisilta nuorilta, sekä ohjaamalla yhä kiihtyvällä tahdilla varoja yhteiskuntamme ylimmille portaille. Viimeksi mainittu onkin koko tämän "kestävyysvajeen" ideologinen perusta sekä EK:n ja porvariston todellinen päämäärä. On kuitenkin selvä, ettei kansa suostuisi tällaiseen, ellei kuritustoimia saataisi myytyä "pakollisina toimina", jotta välttäisimme jonkin vielä suuremman pahan. Ja juuri näillä argumenteillahan valtamediamme yhdessä valtaapitävien kanssa ovat asiaa meille myyneet. Meille on toistuvasti kerrottu tarkoin valittujen asiantuntijoiden toimesta näiden kuritustoimien olevan "välttämättömiä" - huolimatta siitä, etteivät faktat tue näitä populistisia väittämiä. Kyse on klassisesta pelolla ohjailusta. Ensin ihmisille luodaan jokin väistämätön uhka, jota toistetaan sitten medioissa kyllästymiseen saakka. Seuraavaksi pelosta sekaisin olevalle kansalle tarjotaan yksi ainoa pelastusköysi. Ei vaihtoehtoja - tämä on tärkeää. Vain yksi ainoa tie ulos. Ja totta kai ihminen valitsee sen, ymmärtämättä tehneensä itselleen valtavan, jopa peruuttamattoman karhunpalveluksen. 

Kovasti peräänkuulutettu leikkauspolitiikka ajaakin pahoin velkaantuneet pieni- ja keskituloiset entistä syvempään ahdinkoon leikaten rajusti kansalaisten ostovoimaa (ja sitä myöten kotimaista kysyntää). Tästä ovat varoittaneet meitä lukuisat arvostetut taloustietelijät niin koti- kuin ulkomaillakin. Esimerkiksi 2014 todellista työttömyyttä parhaiten kuvaava laajan työttömyyden aste oli n. 15%, työttömien lukumäärän ollessa 435 000. 2016 vastaavat lukemat olivat 17% ja 474 000(!) työtöntä. Nyt, vuonna 2018, kun hallitus ilakoi suureen ääneen työllisyystemppujensa tehokkuudella, todellisen työttömyyden aste on yhä n. 15% ja työttömiä 437 500. TE-toimistojen kursseilla ja muissa "aktivointitoimissa" on käsittämättömät 132 000 henkilöä. Yli 5000 enemmän kuin vuonna 2017. Tämä kertoo selvää kieltä näistä "työllistämistoimista". Huomautan vielä, että köyhien suomalaisten määrä on kasvanut vuodesta 2013 yli 200 000 henkilöllä. Aika mielenkiintoista, kun ottaa huomioon kaikki nämä isosti uutisoidut "työllistämiset". Todellisuudessahan mm. työttömien aktiivimalli suunniteltiin työttömyystukien leikkuriksi. Minkäänlaista merkittävää aktivoivaa vaikutusta tällä mallilla ei ole ollut, kuten oli tiedossa. Eiväthän itse työpaikat lisäänny töiden hakemista lisäämällä. 
 
MIKÄ IHMEEN PAKKO LEIKATA?

Mistä kumpuavat puheet "rapakuntoisesta Suomen taloudesta"? Onko kyse leikkauspolitiikkaa tukevian tahojen luomista mielikuvista vai kovista faktoista? Katsotaanpa asiaa hieman tarkemmin. 

Ensinnäkin, Suomen velanmaksukyky ja valtiontalous ovat erinomaisella tolalla. Suomi on koko maailman kilpailukykyisimpiä maita, sekä EU:n kilpailukykyisin maa (2014) - toisin kuin meille syötetyistä uhkakuvista ja 5%:n tuottavuusloikkavaatimuksista voisi päätellä. Suomen nettovelka on OECD:n tilastojen mukaan nolla euroa(!), tarkemmin sanoen - 50% BKT:sta (2015), ollen samalla velattomuudessa mitattuna maailman seitsemänneksi rikkain valtio, edellään vain öljymaita. Suomen julkisen velan osuus BKT:sta oli vuoden 2015 lopussa maltillinen 63 %, eli aavistuksen yli EU:n asettaman, käytännössä täysin hatusta vedetyn 60 % rajan, jota yksikään länsieurooppalainen EU-valtio ei kykene eikä ikinä tule noudattamaan. Esimerkiksi korkeimman AAA-luottoluokituksen omaavalla Saksalla vastaava lukema oli 71,2 %, Kreikalla 176,9 %, ja vahvan aa2-luottoluokituksen Japanillakin peräti 218,9 % (2012). Lisäksi, mikä merkittävää, suomalaisen julkisen sektorin varat ylittävät selvästi itse velan. Suomen talous sekä julkinen sektori ovat siis (länsi)eurooppalaisittain ja maailmanlaajuisestikin aivan poikkeuksellisen hyvällä tolalla. Esimerkiksi Nobel-palkittu taloustieteen professori Joseph Stiglitz on maininnut Suomen kaltaisten maiden olevan käytännössä maailman viimeisiä maita, joissa on tarvetta mittaville julkisen sektorin leikkauksille. Saman ovat todenneet lukuisat muutkin talousoppineet. Leikkausten sijaan meitä kehoitetaan elvyttämään

Taloutemme tilaa kuvaa hyvin kuinka sijoittajat lähestulkoon tappelevat siitä kuka pääsee lainaamaan rahaa Suomelle, ollen valmiita jopa maksamaan tästä ilosta.

Lisäksi jopa IMF:n oman vertailututkimuksen mukaan julkinen velkamme ei ole lähelläkään riskitasoa, ja pitääkin leikkaustoimia taloudellemme vahingollisina(!). IMF:n mukaan maamme kestäisi erityisen hyvin lisävelkaa, jonka avulla talouttamme voisi elvyttää. Miksi meille silti toitotetaan täysin päinvastaista? Kuinka voikin olla, että Nordean pääekonomisti tai oman kuplansa sokaisema hallituksen ministeri esiintyvät kaikkia lueteltuja asiantuntijatahoja viisaampina? Kuinka meillä voisi olla varaa laittaa kymmeniä miljardeja uusiin Nato-yhteensopiviin rynnäkköhävittäjiin, jos kansantalouden tilanteemme olisi niin heikko, kuin meille uskotellaan? Kuinka se voisi olla mahdollista? Olemme kuulleet iät ja ajat siitä kuinka meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa pitää huolta yhteiskuntamme heikoimmista. Sen sijaan esimerkiksi tämän hävittäjähankinnan kohdalla raha ei yhtäkkiä olekaan mikään ongelma. Mistä johtuu tämä räikeä ristiriita poliittisen ja taloudellisen eliittimme puheiden sekä vallitsevan todellisuuden välillä? Elävätkö päättäjämme aivan eri todellisuudessa

MIKÄ IHMEEN IDEOLOGIA?
 
Kestävyysvajeesta puhuminen on yhteiskuntamme poliittiselle ja taloudelliselle eliitille yksinkertaisesti, ja ennen kaikkea, harkittu keppihevonen heidän tavoitteessaan ajaa alas hyvinvointiyhteiskuntamme sekä viedä vuonna 1993 verouudistuksella aloitettu rikkaita härskisti suosiva tulojen uusjako entistä pidemmälle. Kyse on puhtaasti ideologiasta, jonka mukaan rikkaille kuuluu yhä vain enemmän ja köyhille yhä vain vähemmän. Tätä faktaa ei voi sivuuttaa. Jyrki Kataisen sanoessa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa 10/2013 meidän rakentaneen yhteiskuntamallin, johon meillä ei ole varaa, tarkoitti hän todellisuudessa hallituksen suosineen vuoden 1993 verouudistuksesta lähtien yhteiskuntamme rikkaimpia tavalla, johon meillä ei yksinkertaisesti ole varaa. Poliittisen eliittimme tavoitteena onkin, taloudellisen eliitin vaatimuksesta, viedä Suomi kansainvälisesti erittäin hyväksi havaitusta hyvinvointiyhteiskunnasta yhä vankemmin kohti brutaalia, kovien arvojen ja häpeilemättömän itsekkyyden kilpailuyhteiskuntaa, jossa Suomen tulee ensinnäkin kilpailla muita maita vastaan jatkuvilla teollisuutta ja elinkeinoelämän eliittiä hyödyttävillä veronalennuksilla sekä muilla täysin vastikkeettomilla etuisuuksilla, ja lisäksi ajaa jokainen Suomen kansalainen kilpailemaan verisesti toisiaan vastaan herrojen pöydiltä ropisevien murujen toivossa. Suomi on jo nyt varallisuuserojen puolesta yhtä epätasa-arvoinen maa kuin Yhdysvallat oli 2001/2002. Olemme siis enää vain muutaman askeleen jäljessä maata, jonka eriarvoisuutta on aina pidetty varoittavana esimerkkinä kaikille kehittyneille teollisuusmaille.

On myös merkillepantavaa, että valtion myöntämät vastikkeettomat yritystuet ovat melkolailla sama summa kuin kestävyysvajeen väitetty alijäämä on. Hallitus haluaa pyörittää Suomen valtiota kuin yksityissektorin yritystä, vaikka tämä on tuomittu maailmallakin täysin järjettömänä ajatuksena. Ikävä kyllä umpisokea idealismi on tehnyt päättäjistämme järkipuheelle sekä kansantaloustieteelle immuuneja. Jopa siinä määrin, että yhä alenevan ostovoimansa kanssa kamppailevien kansalaisten ennennäkemätöntä henkilökohtaista velkaantumista juhlitaan hallituksemme toimesta talouskasvuna.

MITÄ IHMEEN LAHJARAHOJA JA VERONKIERTOMAHDOLLISUUKSIA?
 
Suomen julkisen sektorin sekä talouden yleinen tilanne on tosiaan maailmanlaajuisesti tarkasteltuna huippuluokkaa. Miksi siis Suomessa silti puhutaan ja pelotellaan kestävyysvajeella? Ensinnäkin pyydän teitä katsomaan näitä pelottelijoita. Miksi he tuntuvat järjestään olevan EK:n, Etlan, tai elinkeinoelämän lobbareille alttiiden hallituspuolueiden jäseniä? Voisiko heillä olla oma lehmä ojassa? Toisekseen, katsotaanpa Suomessa viime vuosina tehtyjä, "pakon sanelemia" verouudistuksia, jotka ovat olleet lähinnä päämäärätietoinen varainsiirto-operaatio kansan taskuista suuryrityksille ja niiden omistajatahoille. Vuonna 2010 tuli voimaan laki, joka poisti työnantajilta Kela-maksujen maksamisen. Tämä EK:n vaatima uudistus maksaa valtiolle joka vuosi n. miljardi euroa. Tämä yrityksille suunnattu miljardilahja rahoitetaan ottamalla lisää valtion velkaa. 
 
Tämän avokätisen lahjan lisäksi päätettiin hiljaisesti sallia suuryritysten järjestelmällinen veronkierto. Tämän verokikkailun vuoksi valtiolta jää saamatta joka vuosi vähintään miljardi euroa verotuloja, ja tahdin oletetaan vain kiihtyvän, kun vastikkeettomista yritystuista hyötyneet suuryritykset ryhtyvät joukolla pakoilemaan 2014 korotettua osinkoveroa. Esimerkiksi Suomen yhdeksän suurinta pörssiyritystä eivät maksa käytännössä ollenkaan tai juuri ollenkaan yritysveroa Suomeen. Samoin toimivat jopa valtio-omisteiset yritykset samalla, kun omasta verosuunnittelustaan hyötyvä pääministerimme puolustaa tomerasti puolueensa veronkiertoministeriä ja jarruttaa EU:n veropakoa ehkäiseviä toimia. Samainen hallitus järjestää Suomen sosiaali- ja terveysmarkkinat kaappaaville yrityksille mahdollisuuden piilottaa verotietonsa.

EK:n eläessä omassa Levottomat-elokuvaa muistuttavassa kaikki-mulle-heti -kuplassaan, jossa tunnetusti 'mikään ei riitä', päätti Kataisen hallitus vielä EK:n vaatimuksesta laskea yritysveroasteen 20 prosenttiin - siis saman veron, jonka jo tällä hetkellä kaikki mahdolliset suuryritykset kiertävät. Tämä tietää valtiolle vuosittain jälleen uuden miljardin verran lisälaskua, jota koitetaan paikata korottamalla kulutusveroja tavallisen kansan maksettavaksi kutsuen sitä kirkkain silmin kansalaisten terveydestä välittämiseksi - samalla, kun leikkaavat miljardeja terveydenhuollosta ja vanhuspalveluista. Kaiken huipuksi yhteisöveron alennuksesta ei koitunut valtiotaloudellisesti minkäänlaista hyötyä, kuten oli hyvin arvattavissa. Lisäksi, kuten mainittu, valtio tukee jättimäisiä suuryrityksiä täysin vastikkeetta yhteensä satojen miljoonien arvosta joka vuosi, merkkihenkilöidemme pyörittäessä kaikessa rauhassa omia veroparatiisitehtaitaan

Nyt tuoreimpana Sipilän hallitus päätti tehdä jälleen uuden, lähes miljardin euron loven valtion kassaan leikkaamalla työnantajien sosiaaliturvamaksuja 850 miljoonan euron arvosta. Tämä summa on nyt siis sosialisoitu työnantajien kontolta kaikkien veronmaksajien kontolle. Tämä on hallituksemme "yhteistä vastuunkantoa" käytännössä. Varmasti moni kansalainenkin haluaisi ostovoimaansa lisätäkseen sosialisoida vaikkapa sähkölaskunsa jonkun muun maksettavaksi, mutta näitä vastuunkantolahjoja jaellaan vain omistajatahoille. Olemme siis "kaikki samassa veneessä", eikö?
 
Ja kaikki tämä siitäkin huolimatta, että kotimaiset yritykset ovat jo pitkän aikaa investoineet pääasiassa ulkomaille eikä tälle kehitykselle ole näkyvissä minkäänlaista muutosta. Korkeintaan pääomapako Suomesta tulee vain kiihtymään tulevaisuudessa mikäli taannoin suurimmille suomalaisyrityksille suunnattuun kyselyyn on uskomista. 
 
Suomen valtio antaa myös vuosittain avokätisiä tukia suurille, yksityisille pankeillemme. Taloussanomien arvion mukaan Nordean rahoitustuki on vuosittain kaksi miljardia euroa ja Pohjola Pankinkin lähes 300 miljoonaa euroa. Jottei meille jäisi mitään epäselvyyksiä siitä kuinka härskisti hallitus suosii maamme rikkaimpia, on hallitus pitänyt vuodesta 1993 alkaen pääomaveroprosentin niin alhaisena, että pelkästään pääomaverotuoton nostaminen verotusta uudistamalla EU-keskitasolle suhteessa muihin valtion keräämiin veroihin, tuottaisi valtiolle vuosittain neljä miljardia euroa lisää sen sijaan, että tätä yritysjohdolle sekä muille maamme rikkaimmille suunnattua miljardien lahjaa koitetaan tilkitä kulutusverottamalla kansalaisia progressiivisen, oikeudenmukaisen pääomaveron sijaan. Sen sijaan, että tätä tai muita epäkohtia lähdettäisiin suoraselkäisesti korjaamaan, käännetään raukkamaisesti syyttävä sormi kerta kerran jälkeen osoittamaan tavallista kansaa, ja erityisesti heikoimpiamme. Me emme tee riittävän pitkää päivää töissä, me menemme eläkkeelle liian aikaisin, meille maksetaan liian kovaa palkkaa, jne. Ja katsokaa keitä ovat nämä syyllistäjämme. Onko heillä todella varaa lähteä kertomaan kansalle kuinka meidän tulee luopua yhä enemmästä, jotta he itse saisivat yhä enemmän? Onko sosiaaliturvamme tasoa todella varaa heikentää enää yhtään? Ei missään nimessä, jos asiaa kysyy Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta. Tulemmeko koskaan kuulemaan näiltä syyllistäviltä tahoilta: "Kiitos, nyt minulle riittää jo." ? Ikävä kyllä emme.

Varallisuus kasaantuu yhä enenevissä määrin jo ennestään hyvin rikkaille. Suomen rikkain prosentti omisti 2013 jo 13,3% kaikesta varallisuudesta, rikkain 5% peräti kolmanneksen. Nyt tuoreimpien lukujen mukaan rikkaat kahmivat kansalta jo tätäkin suuremman siivun itselleen, seitsemän(!) suomalaisen omistaessa yhtä paljon kuin kansamme köyhin 40% yhteensä. Tämä 40% tarkoittaa lähes 1,9 miljoonaa suomalaista. Nämä seitsemän miljardööriä maksoivat veroja yhteensä 8 miljoonaa euroa, siinä missä varallisuudeltaan vastaava köyhin 40% maksoi veroja yhteensä 5000 miljoonaa. Reilua, eikö? Ja yhä enemmän pitäisi saada. Meidän taskuistamme. Koska meitä on paljon, heitä kovin vähän. Näinhän meille asiaa aina perustellaan.

MIKÄ IHMEEN HINTALAPPU JA KUKA TÄMÄN KAIKEN MAKSAA?
 
Pelkästään jo nämä elinkeinoelämän vaatimat verouudistukset, suurituloisimpia koskettavat veroalennukset, ja verokikkailun sallimiset maksavat valtiolle vähintään 7 miljardia euroa joka vuosi (sosiaaliturvamaksujen leikkaamisen myötä summa kiipeää peräti 8 miljardiin euroon). Pankkien saaman rahoitustuen kanssa yhteissumma kohoaa vuositasolla jopa yhdeksään miljardiin(!), eli lähes viidesosaan Suomen koko vuosibudjetista, sekä noin samansuuruiseen summaan kuin valtion virkamiehet itse olivat kestävyysvajeeksi "laskeneet". Tosin Björn Wahlroosin vaadittua 10 miljardin leikkauksia, virkamiehet tekivät "tarkistuslaskelmia" ja päätyivät itsekin yllättäen 10 miljardin leikkaustarpeeseen, joka kelpasi heti vaalien jälkeen myös Sipilälle. Tällä yhdeksällä miljardilla rakentaisi vaikka 56(!) lastensairaalaa Suomeen joka ikinen vuosi (laskelmiin käytetty Anne Bernerin rakentaman yksityisen lastensairaalan hintaa).
 
Eikä tämä 7-9 miljardin tulonsiirto kansalta suuryrityksille, suuromistajille, ja pankeille tietenkään ole meille ilmaista. Ei missään nimessä. Tämä valheilla voideltu tulonsiirto maksetaan leikkaamalla kunnille tuloutettavia varoja, ja lakkauttamalla sitä kautta kuntia sekä niiden tarjoamia perus- ja lähipalveluita, sekä mm. pelastuspalveluita. Me maksamme tämän erilaisten korotettujen tasaverojen, kuten arvonlisäveron ja erilaisten kulutusverojen muodossa vieden Suomea samalla askel askeleelta lähemmäksi EK:n haaveilemaa tasaveroyhteiskuntaa, joka onkin jo eräiden arvioiden mukaan 90 prosenttisesti valmis. Mahdollisesti mukavalta kuulostava progressiivisen tuloveron lasku vain vahvistaisi maatamme tasaveroyhteiskuntana, jossa veroja ei enää makseta maksukyvyn mukaan. Entä kuka tämän kaiken lopulta maksaa, ja miten? Me, tavalliset kansalaiset. Yksinkertaisesti. Me maksamme tämän sulkemalla yhä kiihtyvällä tahdilla kouluja, terveyskeskuksia, vanhainkoteja, mielenterveys- ja vammaispalveluja, ja muita kuntien ja kaupunkien tuottamia palveluita. Ja lopulta me maksamme tämän ottamalla lisää valtion velkaa, koska veronkorotukset ja julkisen sektorinkaan alasajo ei riitä kuittamaan näitä jättimäisiä lahjarahoja suuryrityksillemme ja maamme rikkaimmille ihmisille. Ja tämä kaikki verhotaan vastuullisen ja solidaarisen politiikaan varjoon, vaikka todellisuus ei voisi olla tätä väitettä kauempana. Käynnissä on siis röyhkeä, valheilla voideltu puhallus.
 
Yksinkertaisesti sanottuna Suomea rakennetaan parhaillaan wahlroosien ja olliloiden tarpeita ajatellen. Ei tavallisen kansan. Meidän roolimme on toimia tämän eriarvoistumisen maksajina. Hiljaisina, nöyrinä, kuuliaisina, ja alistuvina maksajina. Ja siinähän me suomalaiset olemmekin erityisen hyviä. Meitä ei haittaa, kunhan itsellämme menee tänään hyvin. Me olemme tottuneet kumartamaan herroille ja heidän vaatimuksilleen, ja syystä tai toisesta olemme taipuvaisia ajattelemaan ansaitsevamme aina vain vähemmän. Eihän elämän pitänytkään olla helppoa, joten miksipä valittaisimme. Tätä luterilaisuudesta kumpuavaa luonteenpiirrettämme EK ja oikeisto käyttävät parhaillaan röyhkeästi hyväkseen vallan sylikoiran, eli valtamediamme suosiollisella avustuksella. Tuskin keneltäkään on jäänyt huomaamatta kuinka yksipuolisesti media kierrättää samoja asiantuntijoita, jotka toistavat aina samaa mantraa leikkausten pakollisuudesta. Tämä on saanut monet uskomaan, ettei meillä yksinkertaisesti ole vaihtoehtoja. Ja juuri tätä näillä harhaanjohtavilla, harkitun yksipuolisilla uutisilla tavoitellaankin. Kansa ohjataan ylhäältä käsin ajattelemaan "oikein", käymään haluttuja keskusteluja "oikeista lähtökohdista".
 
MIKÄ IHMEEN NYKYAIKAINEN MARKKINATALOUS?

 
Lopuksi voitaisiin esittää hieman hypoteettista, mutta silti oleellista pohdintaa vallitsevasta talousjärjestelmästämme. Mitkä valtiot tulevat ikinä maksamaan kaiken velkansa pois tai edes pitävät sitä tavoitteenaan nykyaikaisessa markkinataloudessa, tai ylipäänsä valtiolle kansantaloudellisesti järkevänä ratkaisuna? Tulevatko Yhdysvallat tai Japani ikinä maksamaan velkojaan pois? Entä Saksa? Kuten Englannin keskuspankki toteaa, kaikki raha nykyisessä talousjärjestelmässämme on velkaa - viimeistä euroa ja senttiä myöten. Koko nykyisen systeemin perusta on pankkien luoma velkaraha. Ilman sitä nykyistä markkinataloutta ei olisi olemassakaan. Onko velasta irtipääseminen siis ylipäänsä edes mahdollista nykyisen markkinataloussysteemimme puitteissa, vai vaatisiko se aivan uudenlaisen talouden luomista? Tämä on mielestäni myös erittäin oleellinen kysymys.
 
Muokattu 8.8.2018