Welcome, Guest! Sign Up RSS


HUOMIOITA NYKYPÄIVÄN SUOMESTA
 
 

- Suomi tuomitaan ihmisoikeus- ja sananvapausloukkauksista selvästi useammin kuin muut Pohjoismaat yhteensä 

lähde (2017)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2011)
lähde 4 (2017)
 
 - Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa on leipäjonoja, ja joka ottaa vastaan säännöllisesti EU:n ruoka-apua 
 
lähde (2014)
lähde 2 (2013)
lähde 3 (2018)
 
- Leipäjonot kasvaneet räjähdysmäisesti, tilanne pahenee jatkuvasti
 
lähde (2011)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2012)
lähde 4 (2014)
lähde 5 (2015)
lähde 6 (2016)
lähde 7 (2017)
lähde 8 (2017)
lähde 9 (2018)
 
- Useampi kuin joka kymmenes työntekijä pakotettu tekemään työtään palkatta elinkeinoelämän etujen nimissä, määrä jatkuvassa kasvussa 
 
lähde (2009)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2012)
lähde 4 (2016)
lähde 5 (2017)
lähde 6 (2017)
 
- Suomessa Euroopan epätasa-arvoisin terveydenhuoltojärjestelmä - köyhimmät maksavat suhteessa eniten, saavat hoitoa huonoimmin 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2013)
lähde 3 (2013)
lähde 4 (2017)
 
- Erityisesti pienituloisten ja työttömien käyttämän julkisen terveydenhoidon piiriin kuuluvia hoitoja tullaan jatkossa karsimaan rajusti (hallituksen keppihevosena EU-direktiivi, vaikka kyseinen direktiivi ei missään tapauksessa edellytä kustannusten nostamista tarpeen rinnalle) 
 
lähde (2013)
 
- Suomessa yhä kasvavat rikkaiden ja köyhien väliset elinikäerot suuremmat kuin missään Länsi-Euroopassa 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2017)
 
- Elinaikaennusteen käyttäminen eläkeikärajan nostamiseksi harhaanjohtavaa - Suomessa ainoastaan rikkaimpien elinajanodote kasvanut, köyhien ennuste pysynyt 1990-luvun tasolla 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2017)
 
- Suurituloiset saavat terveyspalveluita Suomessa huomattavasti helpommin ja nopeammin kuin pienituloiset - tilanne OECD-maiden epätasa-arvoisin
 
lähde (2011) 
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2014)
 
- Suomalaisilla terveitä elinvuosia huomattavasti muita pohjoismaalaisia vähemmän 

lähde (2009)
lähde 2 (2013)
 
- Yhä kasvussa oleva köyhyydessä elävien lasten määrä yli kaksinkertaistunut vuoden 1993 verouudistuksen jälkeen - määrä Pohjoismaiden korkein 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2016)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2013)
lähde 5 (2014)
lähde 6 (2017)
lähde 7 (2018)
 
- Suomalaislapsia köyhyysrajan alapuolella yhtä paljon kuin 70-luvulla 
 
lähde (2010)

- Köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävien henkilöiden osuus maamme väestöstä suurempi kuin muissa Pohjoismaissa

lähde (2013)
lähde 2 (2018)

- Köyhien määrä kasvaa vuosi vuodelta, hallitus luonut jo 200 000 uutta köyhää vuodesta 2013

lähde (2017)
lähde 2 (2017)
 
- Lapsilisät leikataan pois kaikkein köyhimmiltä lapsiperheiltä 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2017)
 
- Suomen sosiaalimenot ovat EU:n alakastia, selvästi muita Pohjoismaita jäljessä 
 
lähde (2001)
lähde 2 (2015)
lähde 3 (2015)
lähde 4 (wikipedia)
 
- Suomalaiset työntekijät maksavat joka vuosi yli sata miljoonaa euroa johtajien lisäeläkkeitä 
 
lähde (2012)

- Nollakorotuksiin taipuneiden suomalaisten ostovoima jatkaa laskuaan - muut Pohjoismaat sekä eurooppalaiset verrokkimaamme entistä kauempana edellä

lähde 1 (2000-2015)
lähde 2 (1999-2014)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2017)

- Köyhyysrajalla elävien elinkustannukset nousseet suhteessa eniten - pienituloisten toimeentulo tiukentunut hälyttävästi

lähde (2018)
lähde 2 (2018)

- Maksuhäiriöisiä ihmisiä Suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin - yli 70-vuotiaiden kohdalla kasvu jopa 25% välillä 2014 - 2016

lähde (2015)
lähde 2 (2016)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2017)
lähde 5 (2018)
 
- Suomessa psykiatrisessa hoidossa oleva määrätään eristykseen tai lepositeisiin useammin kuin muualla 
 
lähde (2011)
 
- Mielenterveyshoito Suomessa OECD-maiden heikointa 
 
lähde (2007)
 
- Monilla työssäkäyvilläkään ei varaa välttämättömiin lääkkeisiin eurooppalaisittain korkean omavastuuosuuden vuoksi - tilanne pahin työmarkkinatuen ja toimeentuloturvan varassa elävillä  
 
lähde (2013)
lähde 2 (2013)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2016)
lähde 5 (2017) 
 
- Ruoka kallistunut Suomessa ennätystahtia verrattuna muihin EU-maihin, vuosina 2010-2014 nousua jopa 18,7% 
 
lähde (2008)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2014)
lähde 4 (2014)
lähde 5 (2015)
lähde 6 (2015)
lähde 7 (2018)
 
- Suomi ylilääkitsee ala-arvoisiin oloihin säästöjen nimissä pakotettuja vanhuksiaan raskaalla kädellä ja usein ilman diagnoosia 

lähde (2010)
lähde 2 (2013)
lähde 3 (2015)
lähde 4 (2015)
 
- Lähes joka viides täysi-ikäinen suomalainen käyttää mielenterveyslääkkeitä 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2014)
 
- Masennuslääkkeiden käyttö Suomessa jopa kymmenkertaistunut 1990-luvun alusta 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2014)

- Masennuslääkkeitä käyttävien alle 15-vuotiaiden määrä kasvanut rajusti

lähde (2013)
lähde 2 (2013)
 
- Suomi on Pohjoismaiden kärkimaa psykoosilääkkeiden ja rauhoittavien käytössä 
 
lähde (2008)
lähde 2 (2009)
lähde 3 (2016)
 
- Vuonna 1989 57% maksoi eriarvoisuutta hillitsevää progressiivista tuloveroa, vuonna 2011 enää 34% - pieni- ja keskituloisten lasku yhteisistä hyvinvointipalveluistamme jatkaa kasvuaan
 
lähde (2011)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2014)

- Progressiivisen tuloveron osuus kaikista henkilöveroista laskenut jyrkästi 90-luvun vaihteesta alkaen, jolloin tulonsiirto käännettiin poliittisella päätöksellä rikkaita hyödyttäväksi

lähde (1948 - 2005)
lähde 2 (2009)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2018)

- Työtaisteluiden määrä Suomessa laskenut huomattavasti 90-luvun vaihteesta alkaen - yritysten voitot, jaetut osingot, sekä rikkaimman prosentin tulot kasvaneet tänä aikana räjähdysmäisesti

lähde (1983 - 2011)
lähde 2 (2017)
lähde 3 (2018)
 
- Talouskasvua tutkitusti hyydyttävät ja riskikäyttäytymistä lisäävät tuloerot kasvavat jatkuvasti - rikkaat rikastuvat, pienituloiset polkevat paikallaan
 
lähde (2010)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2013)
lähde 4 (2014)
lähde 5 (2014)
lähde 6 (2016)
lähde 7 (2017)
lähde 8 (2018)
lähde 9 (2018)
lähde 10 (2018)

- Varallisuuserot kasvavat Suomessa räjähdysmäisesti - seitsemän rikkainta omistaa jo lähes yhtä paljon kuin 2,5 miljoonaa köyhintämme, erot samoja kuin Yhdysvalloissa 2001/2002

lähde (2018)
lähde 2 (2018)
lähde 3 (2013)
 
- Osa-aikaisten työsuhteiden määrä kasvanut 60 prosentilla vuosina 1999 - 2014 - vain joka toinen osa-aikainen tulee palkallaan toimeen
 
lähde (2017)
lähde 2 (2015)
lähde 3 (2017)
 
 - Suomalaiset suuryritykset & veroparatiisifirmat kuittaavat valtiolta jättimäisiä, vastikkeettomia yritystukia, mutta kiertävät yhteisöveron 
 
lähde (2012)
lähde 2 (2013)
lähde 3 (2013)
lähde 4 (2012)
lähde 5 (2012)
lähde 6 (2014)
lähde 7 (2015)
 
- Hallituksen suuryrityksille tarjoama mahdollisuus kiertää yhteisövero maksaa meille miljardi euroa vuodessa - eli jopa 30 % enemmän kuin arvonlisäverolle vuoden 2013 alussa tehty prosentin korotus tuottaa takaisin valtiolle 
 
lähde (2012)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2012)
lähde 4 (2012)
lähde 5 (2012)
 
- Peruskouluja suljetaan lyhytnäköisten säästötoiveiden huumassa sekä valtion kuntakuritusten pakottamina hurjaa tahtia - lakkautettuja peruskouluja jo tuhat enemmän kuin alunperin uskoteltiin  
 
lähde (2007-2012)
lähde 2 (2005)
lähde 3 (2007-2012)
lähde 4 (2016)
 
 - Köyhien suomalaisten määrä yli kaksinkertaistunut vuoden 1993 verouudistuksen jälkeen, samalla silti BKT per asukas tuplaantunut 
 
lähde (1990-2008)
lähde 2 (2017)
lähde 3 (2018)
 
- Palkkojen osuus kansantulosta jatkuvassa laskussa - pääomatulojen osuus kasvaa rajusti 
 
lähde (1975-2016)
lähde 2 (2014)
 
- Palkkojen osuus kansantulosta suhteessa pääomatuloihin on Suomessa öljyrikkaan Norjan jälkeen laskenut selvästi muita OECD-maita nopeammin 
 
lähde (1990-2006)
lähde 2 (2008)
 
- Toisin kuin terveydenhuoltoa ystävilleen yksityistävä hallitus sitkeästi väittää, julkisella sektorilla ei leikkaustarvetta - varoja yli 100 miljardia enemmän kuin velkaa 
 
lähde (2000-2009)
lähde 2 (2010)
lähde 3 (2017)
lähde 4 (2017)
 
- Yritysten yhteenlasketut voitot Suomessa kymmeniä miljardeja vuosittain - kotimaahan investoimisen sijaan voitot valuvat nyt pääasiassa ulkomaille, sekä kolmanneksen kaikista voitoista imeviin kevyesti verotettuihin osinkoihin

lähde (1975-2003)
lähde 2 (1975-2011)
lähde 3 (1975-2010)
lähde 4 (2008)
lähde 5 (2015) 
lähde 6 (2018)
 
- Vailla tuloja elävien määrä kaksinkertaistui työmarkkinatuen ehtojen kiristämisen myötä
 
lähde (2013)
lähde 2 (2013)
lähde 3 (2017)
 
- Suomalaisten yleisimpiä ennenaikaiselle kuolemalle altistavia tekijöitä ovat köyhyys ja syrjäytyminen
 
lähde (2010)
lähde 2 (2010)
lähde 3 (2013)
 
- Väkivallasta johtuvia kuolemia Suomessa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa - määrä myös EU-maiden kärkipäätä 
 
lähde (wikipedia)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2016)
 
- Naisiin kohdistuva väkivalta Suomessa EU-alueen toiseksi yleisintä
 
lähde (2014)
lähde 2 (2014)
lähde 3 (2014)
lähde 4 (2016)
lähde 5 (2016)
 
- Suomalaislapset kohtaavat perheväkivaltaa huomattavasti muita pohjoismaalaisia enemmän 
 
lähde (2006)
lähde 2 (2006)
lähde 3 (2010)
lähde 4 (2017)
 
- Suomessa tapetaan enemmän lapsia kuin muissa länsimaissa 
 
lähde (2011)
 
- Suomalaiset työskentelevät vuodessa jopa 300 tuntia muita eurooppalaisia pidempään, tuntimäärä Länsi-Euroopan kärkeä 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2015)
lähde 3 (2015)
lähde 4 (2015)
lähde 5 (2017)
 
- Suomalaiset työntekijät kokevat olevansa murtumispisteessä 
 
lähde (2012)
 
- Suomalaiset selvästi muita pohjoismaalaisia useammin toimeentulotuen varassa 
 
lähde (2001)
lähde 2 (2008)

- Jatkuvien leikkausten alla oleva, Pohjoismaiden heikoin sosiaaliturvamme jo Espanjan ja Romanian tasolla, Euroopan neuvosto ottanut Suomen tarkkailuun liian matalan sosiaaliturvan vuoksi

lähde (2015)
lähde 2 (2015)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2017)
 
- Suomen sosiaalityöntekijät selvästi Pohjoismaiden tylyimpiä sekä ammattitaidottomimpia; jopa 1/3 pitää köyhyyttä täysin ihmisen omana valintana
 
lähde (2010)
lähde 2 (2010, PDF-tiedosto)
lähde 3 (2011)
lähde 4 (2013)
lähde 5 (2015)
 
- Työttömyys ei parane perusturvaa leikkaamalla eikä työttömiä syyllistämällä - yhtä vapaata työpaikkaa kohti Suomessa yhä keskimäärin lähes kymmenen työtöntä työnhakijaa (huom! erilaisten työvoimapoliittisten toimien kohteina olevia työttömiä ei edes tilastoida työttömiksi työnhakijoiksi - ja heitä on tänäpäivänä jo pitkälti yli 100 000) 
 
lähde (2013)
lähde 2 (2006-2010, Helsinki)
lähde 3 (2007-2016, koko maa)
lähde 4 (2011-2016, koko maa)
lähde 5 (2011-2015, Espoo)
 
- Suomi työttömyystilastokikkailun osaajana - suomalainen laskutapa puolittaisi Euroopan nuorisotyöttömyyden 
 
lähde (2012)
lähde 2 (2013)
 
- Nousu pienituloisesta hyvätuloiseksi Suomessa harvinaista, huono- ja hyväosaisuus periytyy yhä vahvemmin 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2011) 
lähde 3 (2012)
lähde 4 (2013)
lähde 5 (2016)
lähde 6 (2016)
lähde 7 (2016)
lähde 8 (2016)
 
- Koulutus periytyy Suomessa vahvasti, korkeasti koulutettujen vanhempien lapset kahdeksan kertaa todennäköisemmin korkeakoulutettuja kuin muiden
 
lähde (2009)
lähde 2 (2015)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2016)
lähde 5 (2016)
 
- Lasten huostaanotot yli kaksinkertaistuivat aikavälillä 1995-2008 ja 15-17 vuotiaiden huostaanotot jopa yli viisinkertaistuneet - kasvu jatkuu yhä
 
lähde (2010)
lähde 2 (1992-2009)
lähde 3 (1991-2015)
lähde 4 (2015)
 
- Lasten huostaanotoista tullut pääomasijoittajille megaluokan bisnes Suomessa 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2012)
lähde 4 (2012)
lähde 5 (2013)
  
- Pienituloisten suomalaisten joukko kasvanut sekä köyhtynyt entisestään - samaan aikaan rikkaat rikastuneet
 
lähde (1990-2008)
lähde 2  (1995-2011)
 
- Työssäkäyvien köyhyys lisääntynyt vuoden 1993 verouudistuksen jälkeen - Suomessa jo 500 000 työssäkäyvää köyhää 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2013)
lähde 3 (2013)
lähde 4 (2015)
 
 - Suomen terveydenhuoltoon ja vanhustenhuoltoon ohjaamat varat OECD-maiden niukimpia 
 
lähde (wikipedia) 
lähde 2 (2013)
 
- Korruptio rehottaa edelleen Suomessa - Transparency-järjestön vertailussa ei näy mittava rakenteellinen korruptiomme 
 
lähde (2007)
lähde 2 (2009)
lähde 3 (2011)
lähde 4 (2012)
lähde 5  (2012)
lähde 6 (2013)
lähde 7 (2015)
lähde 8 (2016)
lähde 9 (2017)
 
- Suomessa hallitusohjelma valmistellaan jo vuosi ennen seuraavia eduskuntavaaleja mm. yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiön ohjeistuksella, jonka lisäksi sen sisältöön vaikuttavat lähinnä eri elinkeinoelämän etujärjestöt 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2010)
lähde 3 (2011) 
lähde 4 (2013) 
 
- Ministeriö harkitsi jopa poikkeuslakiin turvautumista ajaakseen läpi yhdysvaltalaisen konsulttiyhtiön ehdottamaa hyvinvointipalveluiden mittavaa alasajoa sote-alan yksityistämistä edeltäneen kuntauudistuksen muodossa 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2010)
lähde 4 (2013)
lähde 5 (2013)
 
- Leikkauspolitiikasta päävastuussa oleva puolue hyväksyy yksituumaisesti ja täysin kritiikittä lahjusten vastaanottamisesta käräjäoikeudessa vankeustuomion saaneen kansanedustajansa jatkon tehtävissään 
 
lähde (2012)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2012)
 
- Suomalaiset selvästi Pohjoismaiden ylipainoisin kansa, Euroopassakin kärkipäätä 
 
lähde (2006)
lähde 2 (2011)
 
- Suomessa kansanäänestyksiä muita länsimaita vähemmän - koko historiamme aikana ainoastaan kaksi äänestystä
 
lähde (2002)
lähde 2 (wikipedia)
lähde 3 (wikipedia)
 
- Kunnat rikkovat toimeentulotukilakia surutta & täysin seurauksitta - myös perusteettomia kielteisiä päätöksiä yhä enemmän 
 
lähde (2005)
lähde 2 (2008)
lähde 3 (2009)
lähde 4 (2012)
lähde 5 (2014)
lähde 6 (2017)
lähde 7 (2017)
lähde 8 (2017)
 
- Kunnille miljardisäästöt ylläpitämällä erittäin byrokraattista toimeentulotuenhakuprosessia, jonka vuoksi 50 % tukeen oikeutetuista ei koskaan lähde hakemaan tukiaan - suuremman huomion saaneista "tukihuijareista" aiheutuva summa murto-osa näistä luvuista
 
lähde (2012)
lähde 2 (2015)
lähde 3 (2016)
 
- Suonensisäisten huumeiden käyttö EU-maiden kärkeä - myös muut nollatoleranssiin uskovat maat listan kärkisijoilla 
 
lähde (huom! lähde englanninkielisenä PDF-tiedostona, 2010) 
 
 - Syrjäytyneiden & syrjäytettyjen nuorten joukko kasvaa vuosi vuodelta - määrä selvästi Pohjoismaiden korkein, nyt jo Viron ja Latvian tasolla
 
lähde (2016)
lähde 2 (2016)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2016
lähde 5 (2015)
lähde 6 (1987-2010)
 
- Vuonna 2012 kosmeettisesti korjailtu, sittemmin jälleen heikennetty perusturva jäänyt tuntuvasti jälkeen ansiotason ja nopeasti nousevien asumis- ja kuluttajahintojen kasvusta 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2011)
lähde 4 (2011)
lähde 5 (2012)
lähde 6 (2016)
lähde 7 (2016)
lähde 8 (2017)
 
- Suomi on kuluttajalle vuodesta toiseen kallein tai kalleimpia euromaita 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2015)
lähde 3 (2015)
lähde 4 (2015)
lähde 5 (2017)
 
- Suomalaisen yhteiskunnan kahtiajako ihmetyttää ulkomailla 
 
lähde (2010)
 
- Biometrisiä passeja varten kerättyjä sormenjälkilä kerätään rekisteriin - toisin kuin useimmissa EU-maissa 
 
lähde (wikipedia)
 
- Puolalaisten rakennusmiesten vilttiketju rakentaa Suomeen ranskalaista "erityisen pahojen ongelmien" ydinvoimalaa, joka riskiensä vuoksi kelvannut valmistajamaansa ja Suomen lisäksi ainoastaan Kiinalle
 
lähde (2009)
lähde 2 (2010)
lähde 3 (2011)
lähde 4 (2012)
lähde 5 (2015)
lähde 6 (2016)
lähde 7 (2016)
 
- Valta ja vallanhimo sokaisee meidänkin päättäjämme ja yritysjohtajat 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2012)
lähde 3 (2012)
lähde 4 (2013)
 
- Suomalaisen punk-yhtyeen laulua Matti Vanhasesta käsiteltiin valtioneuvoston kansliassa 
 
lähde (2010)
 
- Suomi on harmaan konservatiivinen pumpulimaa pahimmasta päästä 
 
lähde (2010)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2013)
lähde 4 (2013)
lähde 5 (2015)
 
- Suomalaiset ovat Euroopan selvästi mediauskovaisin kansa 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2016)
lähde 3 (2016)
 
- Poliisi painostaa salassa nettisivujen ylläpitäjiä luovuttamaan tietoja käyttäjistä, joiden poliisi epäilee esimerkiksi järjestävän mielenosoitusta tai edes osallistuvan sellaiseen - tiedot talletetaan käyttäjien tietämättä poliisin salaisiin rekistereihin määrittelemättömän pitkäksi ajaksi  
 
lähde (2013)
lähde 2 (2013)
 
- Lain yläpuolelle itsensä korottaneet poliisivoimat selviävät jatkuvilla huomautuksilla perusteettomista, pakkokeinolain vastaisista kotietsinnöistään - mikään ei muutu 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2011)
lähde 4 (2014)
lähde 5 (2014)
lähde 6 (2015)
lähde 7 (2016)
 
- Suomessa poliisi päättää itse kotietsintäoikeudesta - toisin kuin muissa Euroopan maissa 
 
lähde (2010)
 
- Poliisi jarruttaa oikeuden toteutumista Suomessa 
 
lähde (2011)
lähde 2 (2011)
 
- Yhä vain uusia valvontakeinoja vaativa poliisi noudattaa lakia valikoivasti - telepakkokeinolakia rikotaan poliisin toimesta kymmeniä kertoja vuosittain  
 
lähde (2012)
lähde 2 (2012)
 
- Satoja ihmisiä pidetään vuosittain syyttä putkassa
 
lähde (2009)
lähde (2000-2012)
 
- Oikeusasiamies haluton syyttämään viranomaisia laittomuuksista - noin 4500 vuosittaista valitusta johtanut oikeusasiamiehen antamaan syytemääräykseen viimeksi vuonna 2011
 
lähde (2011)
lähde 2 (2014)
lähde 3 (2016)
 
- Kameravalvonta Suomessa Britannian jälkeen Euroopan laajinta - vain vähäinen osa poliisin kameroita 
 
lähde (2011)
 
- Kansalaisten ja yritysten työntekijöiden verkkovalvontaa kiristetetty huomattavasti
 
lähde (2010)
lähde 2 (2011)
lähde 3 (2016)
lähde 4 (2016)
lähde 5 (2017)
 
- Työpaikkakiusaamista Suomessa huomattavasti enemmän kuin missään muualla Euroopassa 
 
lähde (2008)
lähde 2 (2010)
lähde 3 (2016)
 
 
 

viimeksi päivitetty: 6.8.2018