Welcome, Guest! Sign Up RSS

 


AJATELTAVAA

 "Demokratia on sitä, että heikoimmilla on samat mahdollisuudet kuin vahvoilla. Länsimainen demokratia sellaisena kuin se nykyään toimii on laimennettua fasismia. Tosi demokratia ei toteudu 20 miehen voimin, vaan koko kansan voimalla jokaisessa kylässä." - Mohandas Gandhi 
 
"Hyvää riittää kyllä kaikille, jos kukaan ei ahnehdi." - Mohandas Gandhi 
 
"Kansan korvissa täytyy aina kuulua jonkin monimutkaisen koneiston hurina, joka vastaa sen omaksumaa käsitystä hallitusvallasta. Hallitukset osoittavat siten kuinka onnistuneesti ihmisiä voidaan petkuttaa, jopa ihmiset itseään, heidän oman etunsa nimissä." - Henry David Thoreau 
 
"Taloustiede, joka jättää ottamatta huomioon moraalin ja tunteet, on kuin vahanukke. Se näyttää elävältä, mutta ei ole lihaa eikä verta. Ratkaisevalla hetkellä nämä uudet hienot talouslait aina käytännössä pettävät. Ja niihin luottavat kansat ja yksilöt ovat tuhon omia." - Mohandas Gandhi 
 
"Oikean asian puolesta äänestäminenkään ei merkitse sen puolesta toimimista. Onpahan vain heiveröinen ilmaus siitä, että toivoo sen voittavan. Viisas mies ei jätä oikeutta sattuman armoille eikä odota sen voittavan enemmistön vallan avulla." - Henry David Thoreau
 
"Epäoikeudenmukaisuuden korkein aste on teeskennelty oikeudenmukaisuus." - Platon 
 
 "Kun jokin ryhmä yhteiskunnassa ottaa elämäntavakseen rosvoamisen, se luo ennen pitkää oikeusjärjestelmän, joka oikeuttaa rosvoamisen, ja moraalikoodiston joka ihannoi sitä." - Frédéric Bastiat 
 
 "Maailma on vaarallinen paikka, ei niiden vuoksi jotka tekevät pahaa, vaan niiden vuoksi, jotka katsovat vierestä, eivätkä tee mitään.” - Albert Einstein 
 
 "En anna mitään arvoa yhteiskunnalle, joka ensin musertaa ihmisen henkisesti ja sen jälkeen rankaisee häntä siitä, ettei hän kestänyt." - Malcolm X 
 
 "Ei ihmisen velvollisuus ole ilman muuta omistautua minkään, edes kaikkein suurimman vääryyden poistamiselle. On aivan oikein, että hän askartelee muidenkin asioiden parissa. Mutta hänen velvollisuutensa on ainakin sanoutua irti vääryyksistä, ja olla suosimatta niitä käytännön toimin." - Henry David Thoreau 
 
 "Kansalaistottelemattomuus ei ole ongelmamme. Ongelmamme on kansalaistottelevaisuus." - Howard Zinn 
 
 "Jotta yhteiskunta voidaan saada onnelliseksi, valtaenemmistön on välttämättä pysyttävä sekä sivistymättömänä että köyhänä. Varmin vauraus koostuu työteliäiden köyhien massasta." - Bernard de Mandeville, eräs liberalismin oppi-isistä 
 
"Ei ole mitään mekanismia, jonka kautta sairaanhoitajan palkan leikkaus edistäisi suoraan vientiä. Ainoa peruste on, että se rahoittaa yrityksille suunnatut verohelpotukset." - Joseph Stiglitz, talouden nobelisti ja yksi maailman johtavista taloustietelijöistä kommentoidessaan Suomen leikkausvimmaa
 
"Kun osakkeiden ja asuntojen hinnat nousevat, se ei lisää meidän vaurauttamme. Se auttaa niitä, joilla on osakkeita, ja satuttaa muita. Se mitä pidetään varallisuuden kasvuna on vain vaurauden siirtymistä niille, jotka omistavat - pois niiltä, jotka eivät omista." - Dave Colander, taloustieteen professori
 
"Luokkasota on käynnissä, myönnän. Mutta se on oma luokkani, rikkaiden luokka, joka sitä käy, ja me olemme voittamassa." - Warren Buffett